Κατασκευή ιστοσελίδων
κατασκευή ιστοσελίδων
GDPR
Νέα

Προθεσμία στις ιστοσελίδες για συμμόρφωση με το GDPR

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλεί όλους τους υπευθύνους των διαδικτυακών ιστοσελίδων, να προσαρμοστούν εντός δυο (2) μηνών, στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR. Ακολουθεί το Δελτίο τύπου.